Cedarwoods' Pedigree

Cedarwoods Natalies Choice

Hatch
NA 112         Prize I
OFA         HD Free
Sire: Cedarwoods Cecil Boudreaux
NA 112         Prize I
UT 169         Prize III
         HD Free
Sire: Cal Valleys Ace
NA 112         Prize I
UT          Prize I
    PCNA tested with result converted to NAVHDA
OFA         HD Free
Dam: Prairie Trouts Deja Vu
NA 112         Prize I
UT          Prize I
         HD Free
 
Dam: Killbucks Owyhee Playgirl
NA 110         Prize I
UT 202         Prize I
         HD Free
Sire: Cedarwoods First Offense
NA 110         Prize I
UT          Prize II
    NSTRA First Place Win
         HD Free
Dam: Chajra Ze Strazistskych Lesu
    Czech Republic Tested
         
Back